hr

Pro všechny kadeřnické salony platí od 3.5.2021 povinnost dodržovat opatření definovaná MZCR. Buďte k nám prosím v této situaci shovívaví, čeká nás opět nelehký úkol, a to ochránit při naší práci Vaše i naše zdraví. Náš salon je přizpůsoben všem nařízením tak, abyste byli v co největším bezpečí a zároveň abychom neomezili Váš komfort, na který jste zvyklí.
Abychom zajistili hladký průběh našeho provozu, připravili jsme pro Vás základní přehled informací, které Vás při návštěvě našeho salonu čekají.

Připraveno pro Vás

RESPIRÁTOR FFP2

V salonu je možnost zakoupení respirátoru FFP2 za 13,- Kč

Pro Vaše pohodlí v průběhu kadeřnických služeb Vám doporučujeme si vzít náhradní respirátor. Při stříhání a barvení dojde k poničení respirátoru ( respirátor bude plný zasekaných vlasů, respirátor bude od barvy ).
 

» Berte na vědomí, že vstupem do salonu FOR ALL ztvrzujete následující.

„Moje tělesná teplota není vyšší než 37 °C a nevykazuji další jiné příznaky onemocnění COVID-19“

» Nová změna opatření – od 17.5. 2021 NENÍ v salonu pro klienty povinnost nošení ochranných prostředků.

V salonu jsou pro Vás připraveny k zakoupení respirátory FFP2.

» Před vstupem do našeho salonu si prosím ošetřete ruce dezinfekcí.

Před vstupem do salonu pro Vás bude připravena dezinfekce.

» Zákazník při vstupu do našeho salonu podle mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví, a to konkrétně ze dne 29. dubna 2021 č. 423:

zákazník při vstupu do provozovny prokáže, že splňuje podmínky stanovené v bodu I/20

a) osoba absolvovala nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARSCoV-2 s negativním výsledkem, nebo

b) osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 s negativním výsledkem, nebo

c) osobě byl vystaven certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů, nebo

d)osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 nebo RTPCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní. přičemž se musí jednat o osobu bez klinických známek onemocnění COVID-19.

e) prokáže potvrzením od zaměstnavatele, že absolvoval nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, nebo

f) doloží čestné prohlášení, resp. čestné prohlášení jeho zákonného zástupce, že ve škole absolvoval nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, nebo

g) v provozovně podstoupí vlastní ( test není možné u nás zakoupit ) preventivní antigenní test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARSCoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, a

h) provozovatel prokázání podmínek kontroluje a účastníku, který nesplní podmínky podle bodů i) až iv), neumožní vstup do provozovny, resp. v případě podle bodu 8 iv), vyjde-li zákazníkovi pozitivní výsledek testu, tak zákazník neprodleně opustí provozovnu

i) provozovatel vede evidenci zákazníků pro potřeby případného epidemiologického šetření.

Těšíme se na Vás

SALON FOR ALL

Ceník platný od 11. 5. 20

Času v době uzavření salonu jsme využili naplno!

OPRAVY

MALOVÁNÍ

ŠKOLENÍ

PŘÍPRAVY

hr

Máme pro Vás víc než jen nápad

ODHODLÁNÍ